„Да изцелим Детето в нас“ от Чарлс Уитфийлд: Как да преоткрием истинския си Аз

„Да изцелим Детето в нас“ от Чарлс Уитфийлд – класика в областта на психологията, която е актуална и днес, е най-новото заглавие, което излезе с логото на издателство „Изток-Запад“. Акценти в книгата са процесите на възстановяване след травма в детството и преоткриването на истинския ни Аз. 

Вече всички сме чували за Детето в нас, но само допреди няколко  десетилетия това понятие беше неизвестно. Сравнително скоро започнахме да виждаме връзката между това как се чувстваме сега и случилото се, когато сме били малки.

Ето как започва всичко:

През 1987 г. Чарлс Уитфийлд разработва революционна концепция за Детето в нас – онази част от нас, която е истинска, изпълнена с енергия, креативна и пълноценна. Когато в детството преживеем травма, ядрото на нашето човешко съзнание – нашият истински Аз – се скрива и обикновено се заменя с егоистичен фалшив Аз. За да излекуваме раните на нашето вътрешно дете, е необходимо да преминем процес на възстановяване, който протича в подкрепяща и безопасна среда. Този процес може да включва възрастова регресия, водене на дневник, индивидуална и групова терапия. Това е пътуването на героя, по време на което изграждаме умения за споделяне, достигаме до истината и се учим от грешките и от болката си.

„Да изцелим Детето в нас“ е класика в областта на психологията, която и до днес остава актуална. Най-новите изследвания на мозъка, и по-специално на въздействието на травмата върху развиващия се детски мозък, само потвърждават теориите на Уитфийлд. Авторът не само описва как нараненото в резултат от травми и загуби дете се превръща в объркан и нещастен възрастен, но проследява процеса на възстановяване. Само ако излекуваме Детето в нас от страха, объркването и болката, можем да изградим истински пълноценен живот като възрастни.

Чарлс Уитфийлд е лекар, психотерапевт и международно признат експерт по психични заболявания, поведенчески проблеми и възстановяване от пристрастяване и травма. Работил е в институт за изследване на алкохола и наркотиците към Рътгърски университет в САЩ от 1978 г. до 2003 г. и има частна практика по медицина на зависимости и психотерапия от 1976 г. От 1993 г. насам в ежегодни допитвания колегите му го определят като един от най-добрите американски лекари.

По-долу четете откъс от книгата:

Откриване на Детето в нас

Концепцията „Детето в нас“ е част от световната култура от поне две хиляди години. Карл Юнг го нарича „детето бог“, а Емет Фокс – „детето чудо“. Психотерапевтите Алис Милер и Доналд Уиникът го наричат „истински Аз“. Мнозина от работещите в сферата на лечение на алкохолизма и други зависимости от химични вещества го наричат „вътрешното дете“.

Вътрешното дете е онази част от нас, която е истински жива, енергична, креативна и удовлетворена; това е нашият Истински Аз, този, който наистина сме.

С неосъзнатата помощ на родителите си и подпомогнати от обществото, повечето от нас отричат Вътрешното си дете. Когато това Вътрешно дете не се насърчава или не му се позволява свободата да се изрази, се появява фалшив или съзависим Аз. Започваме да живеем живота си от позицията на жертва и ни е трудно да преодоляваме емоционалните травми. Постепенното натрупване на нерешени психични и емоционални проблеми може да доведе до хронична тревожност, страх, объркване, празнота и нещастие.

Отричането на Детето в нас и последващата поява на фалшив Аз или негативно его са особено често срещани сред деца и възрастни, израснали в проблемни семейства, например такива, в които хроничните физически или психични заболявания, строгостта, студенината или липсата на грижа са били обичайно явление.

И все пак изход има. Има как да открием и да изцелим Детето в нас и да се освободим от зависимостта и страданието, които ни причинява уповаването на фалшивия ни Аз. Именно това е целта на тази книга.

Ще ми помогне ли тази книга?

Не всеки е бил подложен на лошо отношение или насилие като дете. Никой не знае колко хора растат със здравословно количество и качество любов, напътствия и други грижи. По моя оценка са от 5 до 20%. Това означава, че от 80 до 95% от хората не са получили любовта, напътствията и другите грижи, които са им необходими, за да изграждат всеки път здрави взаимоотношения и за да се чувстват добре със себе си и с това, което правят.

Макар че не е лесно да се определи дали сте по-скоро здрави или по-малко здрави във взаимоотношенията си със себе си и с другите, може да ви бъде от полза да отговорите на някои от следните въпроси. Наричам това „Проучване на потенциала за възстановяване“, защото отразява не само степента на нашата нараненост, но и потенциала ни да израстваме и да живеем осъзнат, приключенски и щастлив живот.

 

Проучване на потенциала за възстановяване

 

Оградете или отбележете думата, която най-точно описва начина, по който наистина се чувствате.

 

1)         Търсите ли одобрение и признание?

Никога            Рядко  От време на време    Често  Обикновено

2)         Оценявате ли постиженията си?

Никога            Рядко  От време на време    Често  Обикновено

3)         Страхувате ли се от критика?

Никога            Рядко  От време на време    Често  Обикновено

4)         Престаравате ли се?

Никога            Рядко  От време на време    Често  Обикновено

5)         Имали ли сте проблеми със собственото си компулсивно поведение?

Никога            Рядко  От време на време    Често  Обикновено

6)         Изпитвате ли потребност от съвършенство?

Никога            Рядко  От време на време    Често  Обикновено

7)         Неспокойни ли сте, когато животът ви върви гладко? Предвиждате ли непрекъснато проблеми?

Никога            Рядко  От време на време    Често  Обикновено

8)         Чувствате ли се по-живи по време на криза?

Никога            Рядко  От време на време    Често  Обикновено

9)         Лесно ли се грижите за другите, но ви е трудно да се грижите за себе си?

Никога            Рядко  От време на време    Често  Обикновено

10)       Изолирате ли се от другите хора?

Никога            Рядко  От време на време    Често  Обикновено

11)       Реагирате ли с тревожност на авторитетни и гневни хора?

Никога            Рядко  От време на време    Често  Обикновено

12)       Имате ли чувството, че отделни хора и обществото като цяло се възползват от вас?

Никога            Рядко  От време на време    Често  Обикновено

13)       Имате ли проблеми с интимните отношения?

Никога            Рядко  От време на време    Често  Обикновено

14)       Привличате и търсите ли хора, които са склонни към компулсивно поведение?

Никога            Рядко  От време на време    Често  Обикновено

15)       Вкопчвате ли се във връзките, защото се страхувате да останете сам(-а)?

Никога            Рядко  От време на време    Често  Обикновено

16)       Често ли не се доверявате на собствените си чувства и на чувствата, изразявани от другите?

Никога            Рядко  От време на време    Често  Обикновено

17)       Трудно ли ви е да изразявате емоциите си?

Никога            Рядко  От време на време    Често  Обикновено

Ако сте отговорили с „От време на време“, „Често“ или „Обикновено“ на някой от тези въпроси, може би ще ви бъде полезно да продължите да четете.

Други въпроси, които могат да се вземат под внимание:

18)       Страхувате ли се от някое от следните неща:

  • Да загубите контрол

Никога            Рядко  От време на време    Често  Обикновено

  • Собствените си чувства

Никога            Рядко  От време на време    Често  Обикновено

  • Конфликт и критика

Никога            Рядко  От време на време    Често  Обикновено

  • Да бъдете отхвърлени или изоставени

Никога            Рядко  От време на време    Често  Обикновено

  • Да се провалите

Никога            Рядко  От време на време    Често  Обикновено

19)       Трудно ли ви е да се отпуснете и да се забавлявате?

Никога            Рядко  От време на време    Често  Обикновено

20)       Имате ли склонност към компулсивно ядене, работа, пиене, употреба на наркотици или търсене на силни усещания?

Никога            Рядко  От време на време    Често  Обикновено

21)       Пробвали ли сте консултации или психотерапия, но все още чувствате, че нещо не е наред или че нещо ви липсва?

Никога            Рядко  От време на време    Често  Обикновено

22)       Често ли се чувствате безчувствени, празни или тъжни?

Никога            Рядко  От време на време    Често  Обикновено

23)       Трудно ли ви е да се доверявате на другите?

Никога            Рядко  От време на време    Често  Обикновено

24)       Имате ли прекалено развито чувство за отговорност?

Никога            Рядко  От време на време    Често  Обикновено

25)       Чувствате ли се неудовлетворени от живота си – както в личен план, така и в работата?

Никога            Рядко  От време на време    Често  Обикновено

26)       Изпитвате ли чувство за вина, непълноценност или ниска самооценка?

Никога            Рядко  От време на време    Често  Обикновено

27)       Склонни ли сте към хронична умора, болки и неразположения?

Никога            Рядко  От време на време    Често  Обикновено

28)       Трудно ли ви е да посещавате родителите си за повече от няколко минути или няколко часа?

Никога            Рядко  От време на време    Често  Обикновено

29)       Случва ли се да не сте сигурни как да отговорите, когато хората ви питат за вашите чувства?

Никога            Рядко  От време на време    Често  Обикновено

30)       Чудили ли сте се дали не сте били подложени на лошо отношение, насилие или неглижиране като дете?

Никога            Рядко  От време на време    Често  Обикновено

31)       Трудно ли ви е да поискате това, което искате от другите?

Никога            Рядко  От време на време    Често  Обикновено

Ако сте отговорили с „От време на време“, „Често“ или „Обикновено“ на някой от тези въпроси, тази книга може да ви бъде полезна. (Ако сте отговорили предимно с „Никога“, може би не осъзнавате някои от чувствата си.)

В тази книга описвам някои основни принципи за откриване кои сме в действителност и подсказвам, че отговорът се крие в освобождаването на нашия Истински или Същински Аз, нашето Вътрешно дете. След това описвам как да възстановим Истинския си Аз, което може да намали нашето объркване, болка и страдание.

Можете да поръчате книгата ТУК.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *