„Предимствата на дислексията“ разкрива революционен поглед към дислексния мозък 

Д-р Брок Л. Айди и д-р Фърнет Айди предлагат безценни съвети на родителите, преподавателите и дислектиците за това как могат да разпознаят и използват силните си страни

 

Знаете ли, че проучванията показват, че близо 20% от населението страда от някаква форма на дислексия, сред които попадат и популярни личности като Ричард Брансън, Джон Ленън, Кийра Найтли, Том Круз и Киану Рийвс?

Как да се възползваме от особеностите на дислексния мозък вместо да го приемаме като недостатък, разкрива новото знаково издание „Предимствата на дислексията“ от специалистите в областта на неврологията и образованието д-р Брок Л. Айди и д-р Фърнет Айди (ИК „Сиела“).

            Базирана на дългогодишния опит на експертите по учебни затруднения със стотици деца и възрастни, тази книга преобръща закоравелите стереотипи, които често разглеждат дислексията само в качеството ѝ на учебно разстройство.

В „Предимствата на дислексията“ д-р Брок Л. Айди и д-р Фърнет Айди се впускат в пространно изследване на характеристиките на дислексния ум, който представлява не просто пречка в обучението по четене и правопис, а отражение на един напълно различен модел на мозъчна организация и информационна обработка.

Подходящо както за родители и учители, така и за всеки, който се интересува как работи човешкия мозък, това ценно издание предлага работещи практики, целящи да подобрят образователната система, която е зле пригодена да подхранва и разбира дислексния мозък.

Разглеждайки в дълбочина множеството различни типове дислексия и нейните научни измерения, тази книга доказва, че дислексиците всъщност притежават неочаквани предимства както в класната стая, така и в професионалния и личния живот.

Д-р Брок Л. Айди и д-р Фърнет Айди дават примери с мнозина успешни лекари, предприемачи, писатели и архитекти, които са имали големи затруднения да се научат да пишат и четат, но въпреки това постигат впечатляващи успехи в кариерата си, именно защото са се възползвали от силните страни на дислексията.

Изявена креативност, отлични умения в пространственото ориентиране, уникална гледна точка и неочаквани връзки, които недислексния мозък би пропуснал – това са само някои от „Предимствата на дислексията“, които можем да се научим да използваме в наша полза.

Поднесена на достъпен език, книгата на д-р Брок Л. Айди и д-р Фърнет Айди доказва, че дислексията не е присъда – тя е възможност да бъдеш различен в свят, който цени това повече от всякога.

Из „Предимствата на дислексията“ от д-р Брок Л. Айди, д-р Фърнет Айди


ВЪВЕДЕНИЕ

През 2004 г. едно водещо бизнес училище в Англия публикува прессъобщение със заглавието: „Предприемачите – пет пъти по-вероятно да страдат от дислексия“. По-нататък в подзаглавието се питаше какво прави някои от най-известните и успешни предприемачи на Англия, като Ричард Брансън, Алан Шугър и Анита Родик, толкова специални? Отговорът според Джули Логан, която ръководила изследването, описано в прессъобщението, гласеше, че всеки един от тези много успешни предприемачи също така „страда от дислексия“, състояние, за което тя и колегите ѝ бяха открили, че предразполага доста силно към предприемачески успех.

В светлината на огромния успех, на който се радват тези предприемачи, изглежда доста странно те да бъдат описвани като „страдащи от дислексия“. И все пак, както може да ви каже почти всеки човек с дислексия, да бъдеш дислексик може наистина да носи значително страдание – като например срама постоянно да се проваляш в умения, които другите овладяват с лекота, подигравките на връстниците и съучениците или изключването от курсове, училища или професии, които човек би избрал. И все пак, когато се вгледаме внимателно в хората с дислексия – когато видим как мислят те, какво могат да правят и често пъти какви забележителни личности стават, – е също толкова ясно, че в много отношения „страдането от дислексия“ е страдание от най-необичаен вид.

Тази книга не е за дислексията. Тя е за видовете хора, диагностицирани с дислексия – за техните типове ум, за начините, по които обработват информацията, и за нещата, които правят особено добре. Това не е книга за нещо, което тези хора имат. Тя е за онова, което те са.

Повечето книги за дислексията се съсредоточават върху проблемите с четенето и правописа. Макар тези проблеми да са изключително важни, те не са единствените – нито дори най-важните – неща, които отличават дислексния от недислексния ум. В тази книга ние ще се съсредоточим главно върху тези допълнителни различия, за които вярваме, че крият ключа към разбирането какво представляват наистина дислексията и дислексният ум.

Като експерти по невронаука и учебни затруднения ние сме имали привилегията да работим със стотици хора с дислексия и техните семейства. В хода на този процес сме открили, че хората с дислексия често споделят един широк диапазон от важни когнитивни характеристики. Някои от тези характеристики са затруднения с ученето и обработката – като проблеми с четенето и правописа, механичната математика, работната памет или зрителните и слуховите функции. Други обаче са значими силни страни, умения и таланти. Ние наричаме тези способности предимството на дислексията. Макар тези характеристики да се различават донякъде при отделните хора, те образуват и разпознаваеми модели – тъй както различните музикални произведения на Моцарт се отличават и все пак се разпознават като творчество на един и същи композитор.

Традиционно опитите да бъде разбрана дислексията са се фокусирали почти изключително върху проблемите с четенето, правописа и другите академични умения. В резултат се е обръщало твърде малко внимание на нещата, които хората с дислексия правят изключително добре – особено вече като възрастни. По наше мнение това е сериозна грешка. Да се опитваме да разберем какво представлява дислексията, пропускайки талантите, типично проявявани от порасналите хора с дислексия, е като да се опитваме да разберем какво са гъсениците, пренебрегвайки факта, че те израстват в пеперуди. Както ще ви покажем в тази книга, мозъците на дислексиците не са дефектни – те просто са различни. Различията в тяхното свързване често водят до специални сили при обработката на определени видове информация, а тези сили обикновено компенсират с лихвите по-известните дислексни затруднения. Научаването да разпознават, култивират и използват правилно тези силни страни може да помогне на хората с дислексия да постигнат по-голям успех и лична реализация. Има две големи разлики между традиционния възглед за дислексията и онзи, който ние представяме в тази книга. Първо, ние не 9 разглеждаме академичните затруднения, свързвани с дислексията, като резултат от разстройство или заболяване. Вместо това виждаме тези затруднения като възникващи от един различен модел на мозъчна организация – модел, чиято главна цел е да предразположи дислексиците към развитието на ценни умения, съдействащи за разбирането и адаптирането към един сложен и променящ се свят. Когато дислексията бъде погледната в такава перспектива, виждаме, че силните и слабите страни, които я съпровождат, са като двете страни на една и съща невробиологична монета. В тази книга ние ще установим тези предимства, ще опишем как могат да бъдат използвани те, и ще обясним защо смятаме, че те – а не затрудненията с четенето и правописа – би трябвало да бъдат разглеждани като истинските съществени характеристики на дислексията.

Второ, за разлика от повечето книги за дислексията, тази книга няма да се фокусира върху това да научи хората с дислексия да четат по-добре. Вместо това тя ще се фокусира върху помощта за тях да станат по-добри в дислексността си. Обучението по четене може да промени определени мозъчни характеристики по начини, които да помогнат на дислексиците да четат по-добре. Това е нещо хубаво и понякога ние силно го подкрепяме. Важно е обаче да се осъзнае и че обучението по четене не променя всички неща, които правят дислексния мозък различен от недислексния – и това също е нещо хубаво, защото от дислексния мозък не се очаква да бъде като всеки друг. Дислексният мозък има свои собствени умения и сили и тези предимства би трябвало да срещат признание и радост. Нашата цел е да помогнем на хората с дислексия да осъзнаят тези многобройни прекрасни предимства, така че да могат да се възползват от цялата палитра преимущества, способни да произтекат от дислексния ум. Първата стъпка към постигането на тази цел е да им помогнем да мислят по-нашироко за това какво всъщност означава да бъдеш дислексик, като разширят понятието си за дислексия, така че то вече да не означава само затруднения, а да включва и важни таланти.

Най-добрият начин да разширим перспективата си към дислексията е да гледаме не само нещата, които хората с дислексия намират за трудни, но и онези, които те често правят особено добре. Един очевиден начин за това е да изучаваме хора, които са се отличили с дислексността си. Повечето учебници или видеа по теми като спорт, готвене или чужди езици имат едно общо – те показват опитни практици, споделящи и показващи съвети и стратегии, които лично те са намерили за полезни. Тъй като това е книга как да се отличиш с дислексността си, ние споделяме много истории, съвети и насоки от хора с дислексия, които се радват на успех в собствения си живот. Макар че не всеки с дислексия ще успее по точно същите начини като тези талантливи личности, всеки с дислексен стил на обработка може да се възползва от техните прозрения и от изучаването на стратегиите, използвани от тях.

В началните глави на тази книга ще опишем по какво дислексният мозък се различава от недислексния. След това ще изследваме всеки от четирите модела на силни страни, свързвани с дислексията, за които сме установили, че се срещат често при хората с дислексия. Нарекохме тези модели силите на MIND, за да се запомнят по-лесно. Тези четири сили на MIND са: материално мислене, взаимосвързано мислене, повествователно мислене и динамично мислене . Тези модели на силните страни не са замислени като строги или непроницаеми категории – те са по-скоро помощни средства за мисленето и разбирането на дислексните таланти. Всъщност през годините, откакто излезе първото издание на тази книга, стана явно колко тясно свързани са всички тези таланти.

При все че никоя от силите на MIND не е характерна единствено за хората с дислексия, всяка от тях е свързана с набор от определени когнитивни и структурни особености на мозъка, които са обичайни за дислексиците. Докато четете тези глави, моля, не забравяйте, че макар повечето хора с дислексия да имат много общи черти, всеки индивид е също така уникален. Дислексната обработка не се причинява от един-единствен ген, така че различните хора с дислексия ще проявяват различни модели на силни и слаби страни. Много малко от тях ще проявяват всичките сили на MIND, но почти всички ще проявяват някои от тях. Надяваме се тази книга да бъде източник както на полезна информация, така и на насърчение за всички онези, които още не са научили множеството прекрасни предимства, способни да произтекат от дислексията.

Можете да откриете книгата ТУК.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *