Четем творби от Чарлс С. Пърс, наречен от Бъртранд Ръсел „един от най-великите мислители на Америка“

Най-сетне българският читател се среща с по-пълно издание на текстове на блестящия американски философ Чарлс С. Пърс. В сборника са

Прочетете повече