„Изкуството на стратегията“: Новата Библия за печелившите стратегии в бизнеса и живота

„Изкуството на стратегията: Теорията на игрите като наръчник за успех в бизнеса и живота“ от Авинаш Диксит и Бари Нейлбъф

Прочетете повече