Четем „Икономическо-философски ръкописи“ на Карл Маркс, които слагат началото на „Капиталът“

В своите Икономическо-философски ръкописи (1844), съставени в Париж, младият Карл Маркс прави първите стъпки в разработването на икономическата теория, която

Прочетете повече