Нова книга от доц. Ива Пушкарова: „Наказателноправният отговор срещу изключително тежката престъпност“

Представянето на приносната монография ще се състои на 26 януари с участието на прокурор Сава Петров и съдия Бисер Троянов

Прочетете повече