„Исторически капитализъм“ от Имануел Уолърстийн – сбита анатомия на капитализма през последните 500 г.

„Исторически капитализъм“ от Имануел Уолърстийн е най-новото заглавие на издателство „Изток-Запад“ в колекция „Катехон“.

В тази кратка, но много четивна книга майсторът на теорията на световните системи Имануел Уолърстийн представя сбита анатомия на капитализма през последните петстотин години. Отчитайки начина, по който капитализмът се е променял и еволюирал през вековете, и какво се е запазило за постоянно, той очертава основните му характеристики. Особено внимание обръща на появата и развитието на световния пазар и на пазара на труда; Уолърстийн твърди, че капитализмът е довел до обедняване на страните от Глобалния юг. Докато те остават в рамките на световния капитализъм, заключава Уолърстийн, икономическите и социалните проблеми на развиващите се страни ще останат нерешени.

Книгата „Исторически капитализъм“, публикувана тук с придружаващото есе „Капиталистическата цивилизация“, е сбит, завладяващ наръчник за начинаещи и една от най-провокиращите и влиятелни оценки на капитализма като световноисторически начин на производство.

Имануел Уолърстийн е роден през 1930 г. в Ню Йорк. Получава бакалавърска степен през 1951 г. и докторска степен през 1959 г. от Колумбийския университет, след което работи като преподавател в катедрата по социология на университета. Основната му област на изследвания в периода 1955–1970 г. е Африка. През 1961 г. публикува „Африка: политика на независимостта“, а през 1967 г. – „Африка: политика на единството“. След активно участие в движението за реформи в Колумбия през 1968 г. той заема пост в университета „Макгил“ в Монреал през 1971 г. От 1976 г. е изтъкнат професор по социология в университета в Бингамтън и директор на Центъра за изследване на икономики, исторически системи и цивилизации „Фернан Бродел“. През 1994 г. е избран за президент на Международната социологическа асоциация. Към днешна дата са издадени три тома от многотомния му труд „Модерната световна система“ (през 1974, 1980 и 1989 г.).

По-долу четете откъс от книгата:

Исторически капитализъм

Въведение

Непосредствената причина за възникването на тази книга са две последователни молби. През есента на 1980г. Тиери Пако ме помоли да напиша кратка книга за поредица, която той редактираше в Париж. Той предложи моята тема да бъде „Капитализъм“. Отговорих, че по принцип съм готов да го направя, но искам темата ми да е „Исторически капитализъм“.

Смятах, че за капитализма е написано много от марксис­ти и други представители на политическата левица, но че повечето от тези книги страдат от няколко недостатъка. Някои бяха по същество логико-дедуктивни анализи, изхождащи от дефинициите за това, което се смяташе, че е капитализмът по същест­во, и след това разглеждащи докъде се е развил на различни места и по различно време. Други се концентрираха върху предполагаемите големи трансформации на капиталистическата система в някакъв скорошен момент и в тях целият по-ранен етап служеше като митологизиран фон, върху който да се представи емпиричната реалност на настоящето.

Това, което ми се струваше неотложно– мисия, на която в известна степен са посветени всички мои последни трудове, беше да представя капитализма като историческа система през цялата му история и в конкретната му уникална реалност. Затова си поставих задачата да опиша тази реалност, да очертая точно какво постоянно се променя и какво изобщо не се е променило (така че да можем да обозначим цялата реалност под едно наименование).

Вярвам, подобно на много други, че тази реалност е едно интегрирано цяло. Но мнозина, които отстояват тази гледна точка, я защитават, като атакуват други заради техния предполагаем „икономизъм“ или заради културния им „идеализъм“, или заради прекаленото им наблягане на политически „волунтаристични“ фактори. Подобни критици сякаш неминуемо, заради същността си, стигат до извършване на противоположния грях на този, който атакуват. Затова се опитах да представя доста просто и ясно цялостната интегрирана реалност, като разгледам последователно нейните проявления на икономическата, политическата и културно-идеологическата арена.

Малко след като принципно се съгласих да напиша тази книга, получих покана да изнеса поредица от лекции в катедрата по политически науки на Хавайския университет. Възползвах се от възможността да напиша книгата въз основа на тези лекции, изнесени през пролетта на 1982г. Първата версия на първите три глави беше представена на Хаваите и аз съм благодарен на моята оживена публика за многото ѝ коментари и критики, които ми позволиха значително да подобря презентацията си.

Едно от подобренията, които направих, беше да добавя четвърта глава. В хода на лекциите осъзнах, че в изложението ми има един съществен проблем: огромната скрита сила на вярата в неизбежния прогрес. Осъзнах също така, че тази вяра опорочава разбирането ни за реалните исторически алтернативи пред нас. Затова реших да атакувам този казус директно.

И накрая, позволете ми да кажа няколко думи за Карл Маркс. Той е монументална фигура в интелектуалната и политическата история на модерността. Той ни завещава огромно наследство, което е концептуално богато и морално вдъхновяващо. Когато обаче казва, че не е марксист, трябва да го приемем сериозно и да не го отмятаме като един вид bon mot.

Той знае, за разлика от много от неговите самопровъзгласили се последователи, че е човек на деветнайсети век, чиито виждания неминуемо са ограничени от тогавашната социална реалност. Той знае това, което мнозина не знаят, а именно, че една теоретична формулировка е разбираема и използваема само по отношение на алтернативната формулировка, която тя директно или индиректно атакува, и че е напълно ирелевантна по отношение на формулировките, касаещи други проблеми и базиращи се на други предпоставки. Той знае, за разлика от много други, че в неговия труд има противоречие между описанието на капитализма като съвършена система (която всъщност никога не е съществувала исторически) и анализа на конкретната ежедневна реалност на капиталистическия свят.

Следователно нека да използваме неговите трудове по единствения разумен начин– като тези на другар в борбата, който знае толкова, колкото знае.

Можете да поръчате книгата ТУК.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *