Четем „Светлина върху йога сутрите на Патанджали“ от  Б. К. С. Айенгар

„Светлина върху йога сутрите на Патанджали“ от  Б. К. С. Айенгар е най-новото заглавие на издателство „Изток-Запад“. 

Йога е другар на онези, които я прегърнат искрено и безрезервно. Тя извисява практикуващите я, като ги изтръгва от ноктите на болката и тъгата и им дава възможност да живеят с пълна сила, да се радват на живота. Упражненията по йога правят мързеливото тяло дейно и жизнено. Преобразяват и хармонизират ума. Йога спомага за настройването на тялото и ума в съзвучие с духовната същност, душата, така че и трите да се слеят в едно, пише Б. К. С. Айенгар.

„Йогасутра“ на Патанджали е сборник със 196 сутри, всяка разглеждаща различен аспект от пътя към просветлението чрез йога. Трактатът е съставен преди повече от 2000 години и е признат за едно от най-задълбочените и образователни изследвания на човешката природа в търсене на духовно освобождение. 

Б. К. С. Айенгар (1918–2014) е считан от мнозина за най-влиятелния йога учител на нашето време. Преводът, направен от него, е съпроводен и с подробен коментар върху всяка сутра. Въпреки че има немалко коментари върху трактата, дело на бележити философи и мистици, неговият се отличава със своя достъпен стил, резултат от дългогодишния му практически опит. 

„Йогасутра“ на Патанджали е своеобразна йога библия. Да практикуваш йога без детайлната и панорамна вътрешна картография на йога сутрите е все едно да си оставен на произвола на съдбата в открито и потенциално опасно море. Да си служиш с тази карта без компаса на задълбочения и авторитетен опит на Айенгар означава да се излагаш на излишен риск. Никой йога последовател не бива да се лишава от този класически и безценен труд, пише Годфри Деверо, автор на „Динамична йога“.

Беллур Кришнамачар Съндарараджа Айенгар (1918–2014), по-известен като Б. К. С. Айенгар, е основател на стила йога, познат като „Айенгар йога“, и е смятан за един от най-големите учители по йога в света. Той е автор на много книги за практиката и философията на йога. Бил е един от най-ранните ученици на Шри Тхирумулар Кришнамачаря, който е считан за Бащата на съвременната йога.

Б. К. С. Айенгар е роден в бедно семейство в Беллур, Индия. Той е 11-о от 13-те деца (10 от които са оцелели). Когато е на пет години, семейството му се премества в Бангалор. Едва 9-годишен губи баща си, който умира от апендицит. През детството си Айенгар се бори с малария, туберкулоза, коремен тиф и други епидемии. Има тежка съдба – по рождение е болнав, а и доста често недохранен поради недоимъка в семейството му. Той оцелява по чудо. Започва да се занимава с йога на 16-годишна възраст, за да подобри здравето си. Живее 96 години.

Айенгар споделя в интервюта, че на 90-годишна възраст продължава да практикува асани по три часа на ден и пранаяма един час дневно.

По-долу четете откъс от книгата:

Призоваващи молитви

yogena cittasya padena vācāṁ

malaṁ śarīrasya ca vaidyakena

yopākarottaṁ pravaraṁ munīnāṁ

patañjaliṁ prāñjalirānato’smi

ābāhu puruṣākāraṁ

śaṁkha cakrāsi dhāriṇam

sahasra śirasaṁ śvetaṁ

praṇamāmi patañjalim

йогена читтася падена вачам

малам шарирася ча вайдякена

йопакароттам праварам мунинам

патaнджалим пранджалиранато’сми

абаху пурашакарам 

шaнкха чакраси дхаринам

сахасра ширасам шветам

пранамами патанджалим

Да се преклоним пред най-благородния от всички светци, Патанджали, който ни дари с йога за спокойствие и ненакърнимост на ума, с граматика – за чистота и яснота на речта – и с медицина – за усъвършенстване на здравето.

Да коленичим в краката на Патанджали, въплъщение на Адишеша, чиято горна част на тялото притежава човешки вид, с ръце, държащи раковина и златно колело, с корона от хилядоглава кобра.

Там, където е йога, има благополучие и блажена свобода.

yastyaktvā rūpamādyaṁ prabhavati jagato’nekadhānugrahāya

prakṣīṇakleśatāśirviṣmaviṣadharo’nekavaktraḥ subhogī

sarvajñānaprasūtribhujagaparikaraḥ prītaye yasya nityaṁ

devohīṣaḥ sa vovyātsitavimalatanuryogado yogayuktaḥ

ястяктва рупамадям прабхавати джагато‘некадхануграхая

пракшинаклешараширвишамавишадхаро‘некавактрах субхоги

сарваджнанапрасутирбхуджагапарикарах притайе яся нитям

девохишах са вовятситавималатанурйогадо йогаюктах

Да коленичим в краката на бог Адишеша, който се яви на земята като Патанджали и благослови човешкия род със здраве и хармония.

Да приветстваме Адишеша, бога с неизброимите змийски глави, всяка една съдържаща опасна отровa, от която той се отказа и слезе на земята като мъдреца Патанджали, за да изкорени невежеството и да премахне скръбта.

Да се поклоним пред него, най-мъдрия сред божествената свита.

Да се помолим на бога, който в първичния си вид блести с чистобяло сияние, със съвършено тяло, познавача на йога, който ни дарява с йогийската си светлина, за да помогне на човечеството да намери покой в дома на безсмъртната душа.

Предговор от Годфри Деверо,

автор на „Динамична йога“

„Йогасутра“ на Патанджали е своеобразна йога библия. За съжаление, тя представлява интерес предимно за учените и изследователите, но е недостъпна за практикуващите йога, като по този начин ги оставя сами по течението, без карта и без компас. Преводът на Б. К. С. Айенгар, основан на повече от петдесет и пет години отдадена лична практика и веща преподавателска дейност, е единствен по рода си със своята актуалност и полезност за всички, занимаващи се с йога в нашето съвремие. Задълбочеността на практиката и разбирането му прозират в обясненията, които е дал на често твърде кратките и неразбираеми сутри. Способността на Айенгар да тълкува Патанджали по прагматичен начин е продължение на неговите разяснения върху фините аспекти и целостта на йогийската практика. Това е особено видно в стриктната прецизност, с която той познава и артикулира езика на тялото в йогийските пози. Той обаче отива много по-далеч и много 

по-надълбоко. В своето единствено по рода си изследване върху правилната стойка в йога Айенгар не само разкрива терапевтичната необходимост от структурно единство на тялото, но и неговото фино и не по-малко нужно въздействие върху потока на енергията и съзнанието в ума.

Това, което Айенгар доказа на осмелилите се да положат усилие и да го проверят сами, е, че привидното разделение между материя и дух, тяло и душа, физическо и духовно е само такова: привидно. С настояването си за структурно единство той отвори духовния портал за милиони хора, за които иначе умът никога не би се отказал от своите лукави игри. Тук, в неговото изложение върху Патанджали, този портал отваря широко врати. Това става особено ясно дори за учениците с най-слаба нагласа към академичното, в задълбочените му и практически тълкувания на сутрите, отнасящи се до асана и пранаяма. Тук най-вече геният 

на Айенгар ни дарява щедро със своята прозрачност и проницателност, от които разбирането на ученика расте, а практиката му укрепва.

Несравнимият опит на Айенгар като индиец, преподаващ на хора от Запада, наред с това, че е брахмин и представител на автентична линия в традицията на йога, придава авторитет и достоверност на гледната му точка, каквито твърде често ни липсват. То предлага логично и прагматично тълкувание на прозренията и тънкостите на първия гуру в йога. Да практикуваш йога без детайлната и панорамна вътрешна картография на йога сутрите е все едно да си оставен на произвола на съдбата в открито и потенциално опасно море. Да си служиш с тази карта без компаса на задълбочения и авторитетен опит на Айенгар означава да се излагаш на излишен риск. Никой йога последовател не бива да се лишава от този класически и безценен труд.

Можете да поръчате книгата ТУК.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.